plbecsenderuskuk

 

Pojęcia występujące w regulaminie:

 1. Sklep internetowy – wirtualny sklep prowadzony na witrynie (domena.pl), przez firmę , dostępny za pomocą sieci internet.

 2. Właściciel/sprzedający - firma (NIP: ), z siedzibą przy ulicy w (34-400).

 3. Użytkownik – osoba odwiedzająca sklep internetowy.

 4. Klient/kupujący – osoba dokonująca zakupu towaru z asortymentu Właściciela, za pomocą sklepu internetowego.

 

§1

Postanowienia początkowe

 

 1. Dokonanie zakupu wiąże się z automatyczną akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

 2. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem, regulującym zasady sprzedaży, wysyłki oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego dotyczącego towarów nabytych w Sklepie. W przypadku braku jego postanowień dotyczących wynikłej sytuacji – zastosowanie mają wówczas przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Sklep używa plików plików cookies do poprawnej realizacji zamówień, prawidłowego wyświetlania opcji zakupów oraz zawartości koszyka, zapamiętywania danych formularzy, a także do celów statystycznych w anonimowy sposób, na co Użytkownik i/lub klient wyraża zgodę.

 

§2

Prawa i obowiązki Właściciela

 

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego regulaminu – klient dokonujący kolejnych zakupów, jest zobowiązany do każdorazowego zapoznania się z aktualnym, tj. opublikowanym na stronach sklepu regulaminem.

 2. Właściciel zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia prowadzonej działalności. W przypadku takiej sytuacji – ma jednak obowiązek zrealizować opłacone zamówienia, lub zwrócić wpłacone przez klienta środki pieniężne.

 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji oferty sklepu internetowego, a w szczególności do modyfikacji listy oferowanych produktów oraz ich cen. Za wiążącą uznaje się ofertę, aktualną w chwili dokonania zakupu.

 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych użytkowników oraz klientów, zgodnie z obowiązującym prawem. Dane te będą przetwarzane wyłącznie do celów księgowości.

 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do przyznawania klientom oraz użytkownikom sklepu internetowego rabatów indywidualnych i grupowych o dowolnej wysokości.

 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność w realizacji zamówienia, które to opóźnienia lub niemożność będą spowodowane działaniem producentów osób trzecich oraz zdarzeń losowych i sił wyższych.

 7. Ze względu na działalność handlową prowadzoną przez właściciela równolegle drogą tradycyjną, podane w sklepie internetowym stany magazynowe mogą nieznacznie odbiegać od stanów rzeczywistych.

 8. Właściciel zobowiązuje się dostarczyć klientowi towar wolny od wad i uszkodzeń.

 

§3

Zamówienia

 

 1. Za zamówienie ważne uważa się wyrażenie przez użytkownika woli nabycia oferowanego towaru, którą Użytkownik wyraża poprzez wybranie z listy określonego towaru i potwierdzenie zamówienia w sklepie internetowym, lub zamówienie złożone drogą mailową lub telefoniczną. Właściciel zastrzega sobie również prawo do dokumentacji zamówień składanych drogą telefoniczną, poprzez ich nagrywanie.

 2. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od zakupu w terminie 14 dni od daty jego dokonania, bez podania przyczyny. Aby dokonać takiego odstąpienia, należy drogą mailową lub listowną powiadomić właściciela o odstąpieniu od zakupu oraz odesłać na jego adres produkt wolny od wad, zniszczeń, śladów użytkowania, w stanie w jakim został on dostarczony Klientowi. W przypadku takiego zwrotu Klient jest zobowiązany pokryć koszty przesyłki zwrotnej, a także zostanie obciążony dodatkowo kosztami poniesionymi przez Właściciela, w wysokości 50zł (opłaty związane z realizacją zlecenia oraz pakowaniem i przygotowaniem produktu do wysyłki), a także kosztami wysyłki zakupionego towaru do Klienta.

 3. Ceną wiążącą zarówno dla właściciela, jak i klienta – jest cena towaru podana przy każdym z towarów w złotych polskich (PLN), w chwili składania zamówienia. Dlatego też wahania ceny po złożeniu zamówienia nie będą miały wpływu na wysokość faktury. Ceny podane w innych walutach mają jedynie charakter orientacyjny.

 4. Właściciel każde zamówienie rozpatruje indywidualnie w terminie do 96 godzin. Czas ten może się wydłużyć w przypadku błędnego wypełnienia elektronicznego formularza zamówienia.

 5. Właściciel ma prawo odmówić przyjęcia złożonego zamówienia bez podawania przyczyny, jednak zobowiązuje się o tym fakcie powiadomić zamawiającego.

 6. Za zamówiony towar klient może zapłacić przelewem (przedpłata) lub podczas odbioru towaru (przesyłka za pobraniem). O kosztach i metodach wysyłki klient jest informowany w trakcie składania zamówienia.

 7. Ewentualne braki w dostarczonym towarze należy stwierdzić wyłącznie w obecności pracownika firmy kurierskiej, który niezgodność towaru z zamówieniem powinien potwierdzić swoim podpisem na sporządzonym protokole braków i/lub niezgodności w dostawie. Zgłoszenia braków lub uszkodzeń w dostawie stwierdzone w inny sposób nie będą uznawane.

 

§4

Wymiana i zwroty

 

 1. Właściciel wymienia/przyjmuje zwroty jedynie towaru nie noszącego śladów użytkowania, czystego i zapakowanego w oryginalne opakowanie.

 2. Wszelkie koszty wymiany towaru i/lub jego zwrotu pokrywa klient. Wymiany i zwroty wysłane na adres Właściciela jako przesyłki pobraniowe nie będą uwzględniane.

 3. Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć wymieniany/zwracany towar na czas transportu.

 4. Do zwracanego/wymienianego towaru powinien zostać dołączony oryginał dowodu zakupu (faktura VAT lub paragon) oraz informacja o zwrocie/powodzie wymiany towaru. W przypadku towaru zwracanego – kupujący powinien także podać konto bankowe na które ma być dokonany zwrot wartości towaru, pomniejszony o koszty jego zwrotu.

 5. Zwroty oraz wymiany należy wysyłać na adres podany w dziale kontakt/dane.

 6. Towar zwracany/wymieniany w wyniku niezgodności wysłanego towaru ze złożonym zamówieniem jest wymieniany/zwracany na koszt sprzedającego.

 

§5

Reklamacje

 

 1. Reklamacji nie podlega towar uszkodzony mechanicznie, uszkodzony w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, zabrudzony, lub zniszczony w wyniku naturalnego zużycia. Właściciel uwzględnia jedynie reklamacje tego towaru, który posiada wady fabryczne i/lub produkcyjne.

 2. Towar wysyłany do sprzedającego w ramach reklamacji powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie oraz odpowiednio zabezpieczony na czas przesyłki. Reklamujący powinien do niego dołączyć opis przyczyn reklamacji, kopię dowodu zakupu oraz ewentualną kartę gwarancyjną. W przeciwnym razie, podobnie jak i w przypadku stwierdzenia braku opisanych wad – towar zostaje odesłany na koszt kupującego.

 3. Reklamacje wysyłane w paczkach pobraniowych na adres sprzedającego nie będą uwzględniane, a paczki takie – nie będą odbierane. Kupujący powinien wysłać paczkę na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji – koszt ten zostanie pokryty przez sprzedającego.

 4. Zarówno klient, jak i Sprzedający zdają sobie sprawę z istnienia możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w związku z powyższym w sytuacji spornej – zobowiązują się z nich korzystać w pierwszej kolejności.

 5. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostaje wymieniony na nowy, lub kupującemu zostaje zwrócony koszt zakupu towaru. W przypadku wad fabrycznych nieuniemożliwiających użytkowania kupionego towaru – możliwe jest przyznanie kupującemu rabatu na zakupiony towar (bon rabatowy do wykorzystania podczas kolejnych zakupów lub zwrot części wartości reklamowanego towaru). Wybór rozwiązania postępowania reklamacyjnego należy do Właściciela sklepu internetowego.

 

logo

MB TRADE sp. z o. o.
ul. Składowa 8b
34-400 Nowy Targ
 

tel.: 18 263 41 11
handel@mbtrade.pl
 

Infolinia czynna:
pn-pt: 06:00–18:00
so: 06:00–15:00
 

KRS: 0000655436
NIP: 7352869284
Regon: 366166300

w górę
w dół

W trosce o Twoją wygodę używamy plików cookies. Dlaczego pliki cookies są dobre?.

  Akceptuję pliki cookies.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk